HIGH WIDE THICK TOP HEADER BOT HEADER   MAKE CORE #  
45   6 2  5/8 4 X 6 3/8 SAME S CATERPILLAR HT 8284  
45 29  1/2 3  3/4 8 1/4 X 31 7/8 SAME B INTERNATIONAL HTB 2334  
45 29  1/2 4  1/2 8 1/4 X 31 7/8 SAME B INTERNATIONAL HTB 2334 A
45 31 3  3/4 6 7/8 X 36 SAME B KOMATSU HTB 8040  
45 33  1/2 3  1/4 7 1/4 X 36 3/4 SAME B TEREX / EUCLID HTB 6854  
45 33  1/2 3  3/4 7 1/4 X 36 3/4 SAME B TEREX / EUCLID HTB 6854 A
45 42  1/2 2 7 1/8 X 45 5/8 SAME B BUDA HTB 6339  
45 42  1/2 2 7 1/8 X 45 1/2 SAME B SICARD HTB 7786  
45 42  1/2 2  5/8 7 1/8 X 45 5/8 SAME B BUDA HTB 6339 A
45 42  1/2 3  1/4 7 1/8 X 45 5/8 SAME B BUDA HTB 6339 B
45 44  3/8 3  3/4 8 1/8 X 46 1/4 SAME B INTERNATIONAL HTB 2335  
45 44  3/8 4  1/2 8 1/8 X 46 1/4 SAME B INTERNATIONAL HTB 2335 A
45 44  1/2 5  1/4 8 3/8 X 46 1/8 SAME B CUMMINS HTB 6785  
45 48 3  3/4 13 X 50 9 X 50 B CATERPILLAR HTB 8285  
45 48 4  1/2 13 X 50 9 X 50 B CATERPILLAR HTB 8285 A
45 47  1/2 3  3/4 13 X 50 9 X 50 B CATERPILLAR HTB 8286  
45 69  1/2 3  1/4 7 1/4 X 74 SAME B TEREX / EUCLID HTB 6855  
45 69  1/2 3  3/4 7 1/4 X 74 SAME B TEREX / EUCLID HTB 6855 A
45  1/4 45  1/4 3  1/4 6 1/2 X 47 SAME B BUCYRUS ERIE HTB 1833  
45  1/4 46   3  3/4 6 1/2 X 49 SAME B BUCYRUS ERIE HTB 1834  
45  3/8 37 3  3/4 5 1/4 X 37 1/4 SAME S ALLIS CHALMERS HT 6228  
45  3/8 45 3  3/4 9 X 50 SAME B CATERPILLAR HTB 8287  
45  3/8 45 4  1/2 9 X 50 SAME B CATERPILLAR HTB 8287 A
45  1/2 43 3  1/4 6 5/8 X 45 1/2 SAME B CATERPILLAR HTB 8288  
45  1/2 43 3  3/4 6 5/8 X 45 1/2 SAME B CATERPILLAR HTB 8288 A
45  1/2 43  1/2 2 6 3/4 X 45 1/2 SAME B WHITE/FREIGHTLINER HTB 4777  
45  1/2 43  1/2 2  5/8 6 3/4 X 45 1/2 SAME B WHITE/FREIGHTLINER HTB 4777 A
45  1/2 43  1/2 3  1/4 6 3/4 X 45 1/2 SAME B WHITE/FREIGHTLINER HTB 4777 B
45  1/2 45 3  3/4 8 X 46 5/8 SAME B CATERPILLAR HTB 8289  
45  1/2 45 4  1/2 8 X 46 5/8 SAME B CATERPILLAR HTB 8289 A
45  3/4 26 3  3/4  9 7/8 X 28 SAME B CATERPILLAR HTB 8291  
45  3/4 41  1/2 2 6 5/8 X 46 SAME B BUDA HTB 6340  
45  3/4 41  1/2 2  5/8 6 5/8 X 46 SAME B BUDA HTB 6340 A
45  3/4 41  1/2 3  1/4 6 5/8 X 46 SAME B BUDA HTB 6340 B
45  3/4 42  1/2 2 7 5/8 X 45 1/2 SAME B BUDA HTB 6341  
45  3/4 42  1/2 2 7 5/8 X 45 1/2 SAME B SICARD HTB 7787  
45  3/4 42  1/2 2  5/8 7 5/8 X 45 1/2 SAME B SICARD HTB 7787 A
45  3/4 47 3  3/4 7 X 48 1/2 SAME B CATERPILLAR HTB 8290  
45  3/4 47 4  1/2 7 X 48 1/2 SAME B CATERPILLAR HTB 8290 A